Dworakowski Władysław

ładysław Dworakowski (ur. 10 września 1908 w osiedlu Oblassy, zm. 17 listopada 1976 w Warszawie) – polski ślusarz i polityk.

Od 1931 był członkiem KZMP, a od 1934 KPP. Od 1942 należał do PPR, gdzie od 1945 pracował w aparacie partyjnym. Od 1948 należał do PZPR. W latach 1943–1947 był posłem do KRN. Od 1947 do 1956 był posłem na Sejm (na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL I kadencji). Od 21 listopada 1952 do 18 marca 1954 był wicepremierem w rządzie Bolesława Bieruta. Od 10 grudnia 1954 do 29 marca 1956 był przewodniczącym Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego przy RM w rządzie Józefa Cyrankiewicza. Uważany za wpływową postać wśród „natolińczyków” podczas walki o władzę w kierownictwie PZPR w latach pięćdziesiątych. Odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy I klasy i Medalem za Warszawę 1939–1945.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz