Kochan Władysław

Władysław Kochan – ur. 14 lipca 1917 r. w Dębicy, pułkownik LWP, zastępca szefa Głównego Zarządu Informacji Wojskowej. Skończył gimnazjum w Dębicy, a w latach 1937-1939 studiował chemię na Politechnice Lwowskiej. Podczas wojny był robotnikiem i pomocnikiem księgowego. Służbę w organach Informacji Wojskowej pełnił od grudnia 1944 roku. W 1956 toku powstała na fali „odwilży” tzw. komisja Mazura w swoim sprawozdaniu, zatwierdzonym przez Biuro Polityczne PZPR, na temat Kochana napisała, że ponosi odpowiedzialność za następujące czynności i zaniedbania: przyczynianie się do masowych bezpodstawnych aresztów bez sankcji, lub wnioskowanie sankcji bez przedstawiania prokuratorowi jakichkolwiek dowodów, stosowanie, za pośrednictwem podległego mu aparatu śledczego i osobiście, do roku 1948 włącznie całego kompleksu przestępczych metod śledztwa, rozbudowanie sieci agentów „celnych”, sugerujących i inspirujących fałszywe zeznania w celi, przyczynianie się do skazania ogromnej liczby niewinnych osób na najsurowsze kary więzienia i na kary śmierci.

Został skazany w tajnym procesie przez sąd wojskowy na pięć lat więzienia. W procesie uczestniczyło 155 świadków, 3 byłych ministrów, 8 generałów i liczna rzesza pułkowników. Odsiedział połowę wyroku, został też zdegradowany, jednak dopiero w 2006 roku odebrano mu wojskową emeryturę w wysokości 3000 zł.

« Powrót do Leksykonu