Niemirski Władysław

Władysław Niemirski – ur. 19 czerwca 1914 w Wiśle, zm. 15 lipca 2001 w Warszawie – polski architekt zieleni i malarz. Studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej i pracował w pracowni architektonicznej, projektował zieleń miejską dla Warszawy, kolonię domów robotniczych na Górnym Śląsku. W trakcie II wojny światowej pracował jako ogrodnik i kontynuował naukę.

Po wojnie pracował jako generalny projektant W Chorzowie, był dziekanem i prodziekanem SGGW, po przejściu na emeryturę poświęcił się malarstwu – tworzył obrazy olejne, gwasze i rysunku drzew. Spoczywa na Cmentarzu Bródnowskim.

« Powrót do Leksykonu