Włocławek

Włocławek – miasto na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim, nad Wisłą, przy ujściu Zgłowiączki. Około X wieku p.n.e. istniała tu osada kultury łużyckiej, natomiast w okresie późniejszym, około V wieku p.n.e., na terenie obecnego Włocławka funkcjonowała osada kultury pomorskiej. Otwarta osada wczesnośredniowieczna powstała w IX wieku n.e., nieopodal ujścia Zgłowiączki do Wisły. Nie później niż w pierwszej połowie XI wieku powstał gród obronny, chroniony przez dwie rzeki, fosę i wał drewniano-ziemny. Po II rozbiorze Polski od 1793 do 1807 roku Włocławek podlegał administracji zaboru pruskiego.

Po Kongresie wiedeńskim w 1815 roku miasto wcielono do Królestwa Kongresowego, co spowodowało, że przez następne dziesiątki lat stopniowo traciło resztki polskiej państwowości. W czasie II wojny światowej miasto znajdowało się pod okupacją niemiecką.

« Powrót do Leksykonu