Czechowski Włodzimierz

Włodzimierz Czechowski – ur. 28 marca 1933 r. w Trześni, polski polityk, inżynier górnik, urzędnik, konstruktor, przedsiębiorca, poseł na Sejm. Po II wojnie światowej działał w harcerstwie, w tym w konspiracyjnej Drużynie Chrobrego. W 1948 i 1949 roku był więziony 7 miesięcy przez UB. Od 1955 roku do rozwiązania w 1990 roku należał do PZPR. Pracował m.in. jako inspektor w Zjednoczeniu Górniczo-Hutniczym w Katowicach, kierował Stacją Badawczo-Doświadczalną Górnictwa Rud w Bytomiu, przez rok zasiadał w zarządzie Huty Katowice. W III RP był posłem wybranym z list Samoobrony.

« Powrót do Leksykonu