Wołkowysk

Wołkowysk  – miasto na Białorusi.

Gród został założony przez litewskiego księcia Mendoga. Następnie należał do książąt włodzimiersko-wołyńskich. W XIV wieku ponownie włączony do Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1507 roku miało miejsce nadanie praw miejskich przez króla Zygmunta I Starego. Po unii lubelskiej miasto w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W latach 1939–1941 okupowany przez ZSRR. Było miejscem przetrzymywania przez Armię Czerwoną jeńców polskich, wywózki Polaków.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz