Partia Wolność

Wolność – polska konserwatywno-liberalna i eurosceptyczna partia polityczna. Pod tą nazwą istnieje od 8 października 2016; wcześniej funkcjonowała jako partia KORWiN.

Partia postuluje: wprowadzenie systemu prezydenckiego, uchwalenie nowej konstytucji oraz redukcji roli Sejmu; zlikwidowanie podatków dochodowych PIT i CIT oraz podatku od spadków i darowizn, a także zniesienie obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych przy jednoczesnym respektowaniu nabytych uprawnień; zwiększenie wydatków na obronność oraz przywrócenie kary śmierci.

« Powrót do Leksykonu