Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile – niepaństwowa uczelnia.

Został założony w 1996 roku. Uczelnia dawała możliwość podjęcia studiów licencjackich na pięciu kierunkach: Administracja, Europeistyka, Zarządzanie, Informacja naukowa i Bibliotekoznawstwo, Filologia angielska. Posiadała również w swojej ofercie studia podyplomowe. W 2015 roku szkoła zawiesiła swoją działalność.

« Powrót do Leksykonu