Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka – niepaństwowa uczelnia.

Została założona w 1995 roku. WSHiFM ma uprawnienia do kształcenia na kierunkach: Ekonomia (studia I i II stopnia), Finanse i Rachunkowość (studia I stopnia), Zarządzanie (studia I stopnia), Turystyka i rekreacja (studia I stopnia).

« Powrót do Leksykonu