Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej Szczecinie

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej Szczecinie − niepubliczna szkoła wyższa.

Została założona w 1999 roku. Szkoła daje możliwość podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia na sześciu kierunkach w tym dwóch prowadzonych w ramach studiów polsko-niemieckich: Stosunki międzynarodowe (I i II stopnia), Zarządzanie (I stopnia), Pedagogika (I stopnia), Kosmetologia (I stopnia), Manager medycyny sportowej i zdrowia (I stopnia, międzynarodowe), Zarządzanie branżą hotelarska i turystyczną (I stopnia, międzynarodowe). Studia międzynarodowe kończą się uzyskaniem dyplomu dwóch uczelni: polskiej i niemieckiej. W swojej ofercie uczelnia umożliwia również podjęcie studiów podyplomowych z zakresu nauk o zarządzaniu, humanistycznych oraz administracyjnych.

« Powrót do Leksykonu