Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie – niepubliczna szkoła wyższa z siedzibą w Warszawie.

Została założona w 1993 roku jako Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Szkoła posiada uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów I stopnia – licencjackich oraz studiów II stopnia – magisterskich uzupełniających. W ofercie edukacyjnej znajdują się również studia podyplomowe oraz szkolenia otwarte i warsztaty. Obok tradycyjnych form nauczania prowadzone są także zajęcia przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość, przede wszystkim za pomocą platformy e-learningowej. Uczelnia posiada następujące wydziały: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie oraz wydziały zamiejscowe: Wydział Zamiejscowy w Człuchowie, Wydział Zamiejscowy w Lublinie, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie. Uczelnia obecnie kształci na następujących kierunkach: Pedagogika, Polityka społeczna, Praca socjalna.

« Powrót do Leksykonu