Wyższa Szkoła Służby Społecznej im. Ks. Franciszka Blachnickiego

Wyższa Szkoła Służby Społecznej im. Ks. Franciszka Blachnickiego – niepaństwowa uczelnia. Została utworzona w 1993 roku. Swoją działalność zakończyła w 2012 roku.

« Powrót do Leksykonu