Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie (WSTI) – uczelnia niepubliczna.

Została założona w 2004 roku. Specjalizuje się w kształceniu inżynierów informatyków. Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych prowadzi 4-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne). Uczelnia bierze udział w programie Erasmus.

« Powrót do Leksykonu