Wszechnica Mazurska w Olecku

Wszechnica Mazurska w Olecku – niepaństwowa uczelnia wyższa.

Została założona w 1992 roku. Prowadziła kierunki kształcenia: pedagogika, zarządzanie, ochrona środowiska, filologia, administracja, wychowanie fizyczne. Swoją działalność zakończyła w 2013 roku.

« Powrót do Leksykonu