Wykopki

Wykopki – prace polegające na wykopywaniu ziemniaków z ziemi, ale także generalnie jakieś prace związane z przekopywaniem, np. naprawa chodnika.

« Powrót do Leksykonu