Wynalazek

Wynalazek – rodzaj nowatorskiego i oryginalnego rozwiązania danego problemu, w postaci przedmiotu, rzeczy, mechanizmu itd. Za wynalazek uznaje się np. druk, pismo i pieniądz.

« Powrót do Leksykonu