Wysoka Górka w Chełmie

Wysoka Górka – wczesnośredniowieczne grodzisko, a następnie zamek znajdujący się w Chełmie w województwie lubelskim.

Znajduje się na centralnym wzniesieniu w obrębie miasta Chełma, w późniejszym czasie w tym miejscu znajdował się zamek kniazia Daniela Halickiego, księcia halicko-wołyńskiego, zbudowany w XIII wieku. Od średniowiecza (XII-XVI wiek) jest to miejsce kultu chrześcijańskiego. Kopiec jest sztucznie usypany, a wzniesienie ma ok. 15 m wysokości. Znajdowało się tu grodzisko plemiona Lędzian w ok. X wieku. Następnie, prawdopodobnie w pierwszej połowie XIII wieku został tu wzniesiony zamek. W 1349 r. Kazimierz Wielki wniósł tu kamienną wieżę obronną. Od XIX wieku zamek nie istnieje.

« Powrót do Leksykonu