Zamek na Garncarzu

Zamek na Garncarzu (Zamek Quingenburg) – zamek w województwie dolnośląskim. Obecnie w daleko posuniętej ruinie.

Został wzniesiony pod koniec XIII wieku. Prawdopodobnie tak jak inne zamki obronne budowane w tym okresie, była to mała warownia (strażnica), zbudowana na obrysie nieregularnego owalu. W okresie wojen husyckich został opanowany przez husytów i częściowo przez nich zdewastowany i od tego okresu prawdopodobnie ulegał on powolnemu niszczeniu. Pod koniec XIV wieku lub na początku XV wieku został opuszczony. Pod koniec XV wieku stał się siedzibą rycerzy rozbójników. Został wysadzony pod koniec XV wieku. Od momentu zniszczenia do obecnych czasów zamek pozostaje w ruinie, jednak całkowicie zamek został zniszczony i zrównany z ziemią na początku XIX wieku.

« Powrót do Leksykonu