Zamek Sobień

Zamek Sobień – średniowieczny zamek znajdujący się na granicy Pogórza Bukowskiego i Gór Słonnych, na terenie wsi Manasterzec. w województwie podkarpackim. Obecnie w stanie ruiny.

Murowany zamek został wzniesiony na przełomie XIII i XIV wieku. W roku 1389 zamek został nadany przez Władysława Jagiełłę rycerskiemu rodowi Kmitów. Został zniszczony w 1474 i 1512 roku przez wojska węgierskie. Następnie rodzina Kmitów przeniosła swoją siedzibę do Leska, a opuszczony zamek zaczął popadać w ruinę. Do czasów dzisiejszych zachowały się fragmenty murów obronnych, szczątki budynków i ślady wałów przedzamcza.

« Powrót do Leksykonu