Zamek w Bezławkach

Zamek w Bezławkach – zamekvw województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie kościół katolicki.

Zamek wzniesiono na „surowym korzeniu” około 1377 roku i był to budynek na planie prostokąta. W okresie późniejszym zbudowano obwód murów z basztami. W średniowieczu zamek był siedzibą komornictwa. W 1583 roku zamek przekształcono w kościół protestancki. Od XVI – do końca lat 70. XX wieku kościół służył wspólnocie ewangelicko-augsburskiej. Na początku lat 80. XX wieku wszedł w posiadanie katolików i został poddany częściowej renowacji w 1988 roku.

« Powrót do Leksykonu