Zamek w Liwie

Zamek w Liwiegotycki zamek książęcy w województwie mazowieckim. Obecnie w stanie ruiny.

Został wzniesiony w XV wieku jako strażnica graniczna w miejscowości Liw. Pierwotnie powstał na planie kwadratu, składał się z murów obwodowych i wysuniętej przed mury obwodowe baszty bramnej z mostem zwodzonym. Pierwsza przebudowa odbyła się pomiędzy latami 1526-1536. Dokonano podniesienia murów obronnych do 12 metrów, nadbudowano o jedną kondygnację. Kolejną przebudowę przeprowadzono na polecenie królowej Bony Sforzy. Zamek spłonął podczas potopu szwedzkiego. Po I wojnie światowej dokonano niewielkich prac badawczych i zabezpieczenia ruin. Ponownie ucierpiał w wyniku działań prowadzonych  podczas II wojny światowej. Został odrestaurowany po wojnie. W 1963 w budynku powstało Muzeum-Zbrojownia. Obecnie dla zwiedzających udostępniono sale w odrestaurowanym dworze, a także wieżę bramną.

« Powrót do Leksykonu