Zamek w Lublinie

Zamek w Lubliniezamek królewski znajdujący się w województwie lubelskim.

Został pierwotnie wzniesiony w XII wieku, za panowania Kazimierza Sprawiedliwego. Był siedzibą kasztelanii lubelskiej. Za panowania Kazimierza Wielkiego został wzniesiony w jego miejsce murowany zamek z murem wokół niego. Cennym zabytkiem sztuki romańskiej i jedną z najstarszych budowli na Lubelszczyźnie jest wieża zamkowa. Powstała w XIII wieku jako budowla obronno-mieszkalna (donżon). Za panowania Zygmunta Wazy został przebudowany na okazałą renesansową rezydencję królewską. W 1648 roku w zamku kierował działaniami wojennymi król Jan Kazimierz. W latach 1655-1657 wojska szwedzkie, węgierskie i moskiewskie poważnie zniszczyły zamek. W latach 1831–1954 zamek był wykorzystywany jako więzienie, a od 1957 roku jest siedzibą Muzeum Lubelskiego.

« Powrót do Leksykonu