Zamek w Mirowie

Zamek w Mirowiezamek leżący na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w województwie śląskim. Obecnie w stanie ruiny.

Został wzniesiony w czasach Kazimierza Wielkiego, w XIV wieku. Początkowo warownię tworzyła kamienna strażnica podległa pod pobliski zamek w Bobolicach, która wraz z nim wchodziła w skład systemu obronnego znanego dziś jako Orle Gniazda. Strażnica została następnie rozbudowana do zamku. Został poważnie uszkodzony (w szczególności mur) podczas potopu szwedzkiego. Mimo podjętych prac remontowych powoli popadał w ruinę i ostatecznie został opuszczony w 1787 roku. W 2006 roku rozpoczęto prace zabezpieczające mające na celu ratowanie tego zabytku. Według legend jest połączony podziemnym tunelem z zamkiem w Bobolicach.

« Powrót do Leksykonu