Zamek w Reszlu

Zamek w Reszlu – zamek w województwie warmińsko-mazurskim.

Został założony w latach 1350-1401 w miejscu istniejącego wcześniej grodu ze strażnicą. Był wielokrotnie przebudowywany. W czasie wojny trzynastoletniej miasto wraz z załogą zamku przystąpiło do Związku Pruskiego. Został zdobyty przez Krzyżaków w 1455 roku. W 1462 roku wrócił we biskupa warmińskiego. Podczas ostatniej wojny polsko-krzyżackiej w latach 1519-1521 biskup warmiński bez walki przekazał swe zamki polskim wojskom. W latach 1594-1597 warownię przekształcono w rezydencję. Został zniszczony podczas wojen polsko-szwedzkich. W czasie zaborów przeszedł we władanie pruskie i znajdowało się w nim więzienie. Spłonął podczas pożarów w 1806 i 1807 roku. W latach 20. XIX wieku rozebrano do końca mury obronne, bramę wjazdową i basztę. Od czasów międzywojennych jest (z przerwami) rekonstruowany.

« Powrót do Leksykonu