Zamek w Skoczowie

Zamek w Skoczowiegród, a następnie zamek istniejący od XIV do XX wieku w Skoczowie, w województwie śląskim.

Został prawdopodobnie wzniesiony w XIV wieku. Początkowo była to siedziba piastowskich książąt cieszyńskich, a po ich wymarciu Habsburgów. Była to początkowo zapewne drewniana budowla otoczona wałami drewniano-ziemnymi i fosami, mająca za zadanie strzec przebiegającego w pobliżu szlaku handlowego z Cieszyna do Bielska. Następnie gród został rozbudowany; dotąd drewniano-ziemnego zamek został zamieniony na murowany. W następnych latach zamek tracił walory obronne, przybierając formę rezydencjonalną. W 1713 roku zamek wraz z miastem został strawiony przez pożar. Został odbudowany w 1714 roku. Kolejny pożar zaatakował zamek w 1756 r., przeciągająca się odbudowa skończyła się w 1791 r. Wtedy zamek przybrał formę wolnostojącego piętrowego dworu z łamanym dachem typu polskiego. Podczas I wojny światowej stacjonowało tu wojsko. W następnych dekadach zamek popadał w ruinę. Został ostatecznie rozebrany w 1938 roku.

« Powrót do Leksykonu