Zamek w Smoleniu

Zamek w Smoleniu – zamek leżący na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wybudowany w systemie tzw. Orlich Gniazd, w województwie śląskim.

Pierwsza pewna wzmianka o zamku pochodzi z 1394 roku, choć prawdopodobne, że powstał już na początku XIV wieku. Była to konstrukcja w stylu gotyckim, składał się z murów obwodowych biegnących wokół skalnej platformy, budynku mieszkalnego we wschodniej części i cylindrycznej wieży (stołpu). Został zmodernizowany w XVI wieku, jednak z powodu ograniczonej powierzchni, nie była możliwa większa rozbudowa. Podczas potopu szwedzkiego został zniszczony. W czasach zaborów został przejęty przez Austrię. W tym okresie uległ dewastacji. W latach 40. XIX wieku zamek został uporządkowany i częściowo zrekonstruowany. W latach 50. i 60. XX wieku zamek zabezpieczono w postaci trwałej ruiny. W 1972 roku rozpoczęto prace zabezpieczające mury zamkowe jako trwałą ruinę.

« Powrót do Leksykonu