Zamek w Starym Drawsku

Zamek Drahim w Starym Drawsku – zamek joannitów w województwie zachodniopomorskim.

Pierwsza konstrukcja drewniana została wzniesiona w 1350 roku. Murowany zamek został wzniesiony w latach 1360–1366 w miejscu zniszczonego grodu. Podczas potopu szwedzkiego zamek został przejęty czasowo przez wojska szwedzkie. Zamek spłonął w 1758 roku, po czym zaczął popadać w ruinę. W 1784 roku dokonano rozbiórki części zniszczonych murów. W okresie międzywojennym przeprowadzono drobne prace remontowo-restauracyjne, które polegały na załataniu wyrw i wzmocnieniu murów. W latach 1963–1968 prowadzone były kolejne, poważniejsze prace. W tym czasie zamek zabezpieczono w stanie trwałej ruiny. W latach 90. XX wieku teren zamkowy wraz z samym zamkiem został zakupiony przez prywatnego przedsiębiorcę, który w założeniach inwestycyjnych zaplanował całkowitą rekonstrukcję obiektu.

« Powrót do Leksykonu