Zamek Zantyr

Zantyr – nieistniejący gród oraz zamek w województwie pomorskim.

Gród wzmiankowany jest w źródłach po raz pierwszy w XIII wieku. Wtedy też został przejęty przez Zakon krzyżacki. Około 1280 roku Krzyżacy zaczęli wznosić, częściowo z materiałów uzyskanych z rozbiórki starych zabudowań klasztornych grodu w Zantyrze. W 1399 wyświęcono kościół w Zantyrze. Podczas wojny trzynastoletniej 1454-1466 prowadzono walki o kościół w Zantyrze. Do dziś nie jest znana dokładna lokalizacja grodu i zamku.

« Powrót do Leksykonu