Żarnowiec (woj. śląskie)

Żarnowiecwieś w Polsce położona w województwie śląskim.

Miejscowość w formie zlatynizowanej staropolskiej formie Zarnowyecz jest wspomniana po raz pierwszy w Kronice polskiej Galla Anonima. Było to tzw. miasto wędrowne (zmieniało swoje położenie).  Zostało ulokowane na prawie magdeburskim przez Kazimierza Wielkiego (pomiędzy 1326 a 1340 rokiem). Z powodu najazdów (m.in. Szwedów) i pożarów miasto podupadło i w 1869 roku utraciło prawa miejskie.

« Powrót do Leksykonu