Frost Zbigniew

Zbigniew Stanisław Frost (ur. 3 listopada 1956 w Gdańsku) – polski przedsiębiorca, poseł na Sejm I kadencji.

Absolwent Politechniki Gdańskiej (1982). W 1991 uzyskał mandat posła na Sejm I kadencji z ramienia Konfederacji Polski Niepodległej. Zasiadał w Komisji Przekształceń Własnościowych, Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw w ramach Paktu o przedsiębiorstwie państwowym.

« Powrót do Leksykonu