Grycan Zbigniew

Zbigniew Grycan – polski przedsiębiorca, pochodzący z rodziny o długiej tradycji cukierniczej. W latach 1977-1988 zarejestrowany przez kontrwywiad jako TW „Zbyszek”. Miał pomagać w rozpracowywaniu pracowników ambasady Wielkiej Brytanii, którym wynajmował swój segment. Z dokumentów zachowanych w IPN wynika, że bezpieka dobrze oceniała współpracę, która została zakończona, gdy ambasada zrezygnowała z wynajmu.

W 1980 kupił firmę produkującą i sprzedającą lody – „Zielona Budka”, z której utworzył sieć lodziarni działającą w całej Polsce. W 2000 roku sprzedał udziały w „Zielonej Budce” i w 2004 roku powrócił z nową firmą „Grycan – lody od pokoleń”. Zasiadał we władzach Polskiej Korporacji Handlowej, założonej z myślą o uzyskaniu koncesji telewizyjnej, na czele której stał Rudolf Skowroński. W radzie nadzorczej PKH zasiadały osoby związane z FOZZ, a także z wywiadem PRL.

« Powrót do Leksykonu