Smoleński Zbigniew

Zbigniew Smoleński – ps. Żuraw”. Urodzony 21 grudnia 1916 roku we Lwowie. Działał w ruchu harcerskim, uczył się w Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu i w Bydgoszczy. Zawodowy oficer marynarki wojennej, w 1939 roku obrońca Helu na statku ORP „Żuraw”. Więziony w obozie jenieckim, zwolniony w 1945 roku. Nie mogąc powrócić do Lwowa na skutek zmiany granic, pracował w kierownictwie obozu dla Niemców w Zimnych Wodach. Zagrożony aresztowaniem uciekł do lasu i włączył się w pracę konspiracyjną AK. W czerwcu 1945 roku aresztowany przez bezpiekę i poddany brutalnemu śledztwu. Skazany na karę śmierci, Bierut odmówił mu prawa łaski. Wyrok wykonano 21 lutego 1946, miejsce jego pochówku jest wciąż nieznane.

« Powrót do Leksykonu