Stawrowski Zbigniew

Zbigniew Stawrowski – ur. 14 marca 1958 r., filozof polityki, profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytucie Studiów Politycznych PAN. Współzałożyciel i dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie. W latach 1982-2000 był uczniem i asystentem ks. Józefa Tischnera. Współzałożyciel Collegium Civitas, na którym także wykładał. Współpracował z miesięcznikiem „Znak” i był rady programowej czasopisma Glaukopis.

« Powrót do Leksykonu