Zborów

Zborów – miasto na Ukrainie.

Zborów został założony przez szlachtę polską przybyłą z Małopolski. Nazwę wziął od pierwszych właścicieli Zborowskich. W 1649 roku nastąpiło oblężenie obozu wojsk koronnych z królem Janem Kazimierzem przez wojska kozacko-tatarskie zakończone rozejmem. W 1939 roku miasto zostało zajęte przez Armię Czerwoną. 3 lipca 1941 roku do Zborowa wkroczyły wojska niemieckie. W 1942 roku na podstawie rozporządzenia Hansa Krugera utworzono w Zborowie getto. Ostatecznie getto zlikwidowano 5 czerwca 1943 roku, zabijając pozostałych jeszcze przy życiu Żydów.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz