ZChN

Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN) – polska partia polityczna o profilu narodowo-chrześcijańskim działająca od 1989 do 2010 roku, nawiązująca do przedwojennych tradycji Narodowej Demokracji i chrześcijańskiej demokracji oraz ruchu niepodległościowego, wywodząca się z ruchu „solidarnościowego”. Do jej najbardziej znanych działaczy należeli m.in Stefan Niesiołowski, Marek Jurek, Antoni Macierewicz, Wiesław Chrzanowski.

Ugrupowanie podnosiło kwestię konieczności ochrony polskiej gospodarki przed zalewem zachodnich towarów, preferencji dla małych przedsiębiorstw oraz preferencji podatkowych dla rodzin wielodzietnych. Początkowo z niechęcią odnoszono się do idei integracji europejskiej, widząc w niej zagrożenie dla polskiej tożsamości narodowej i suwerenności państwowej. Domagano się utrzymania nauki religii w szkołach, wyłącznego prawa rodziców do wychowywania własnych dzieci oraz zapisu o poszanowaniu wartości chrześcijańskich w mediach. Ważnym punktem programu była walka o wprowadzenie niemalże całkowitego zakazu aborcji.

« Powrót do Leksykonu