Kępiński Zdzisław

Zdzisław Kępiński – ur. 9 kwietnia 1911 w Pruszkowie, zm. 24 stycznia 1978 w Poznaniu) – polski historyk sztuki, artysta-malarz, pedagog, profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, wojewódzki konserwator zabytków. Studiował polonistykę, ale definitywnie zdecydował się na historię sztuki oraz muzykologię. Od 1937 roku pracował na Uniwersytecie Poznańskim i wykładał historię sztuki w Instytucie Sztuk Plastycznych.

Od 1931 roku był członkiem KPP i z tej racji był prześladowany przez niemiecką policję z Generalnego Gubernatorstwa (podczas II wojny światowej), aresztowany wiele razy przez Gestapo i torturowany utracił słuch w jednym uchu. Po zakończeniu konfliktu pracował w ministerstwie kultury i sztuki, a następnie w Poznaniu, jako konserwator zabytków w województwie. Był także dyrektorem Muzeum Wielkopolskiego oraz pracownikiem naukowym Uniwersytetu Poznańskiego. Brał także udział w Badaniach nad Początkami Państwa Polskiego i kierownikiem Galerii Malarstwa Polskiego w Muzeum Narodowym.

« Powrót do Leksykonu