Żegota

Rada Pomocy Żydom przy Delegacie Rządu RP na Kraj (Żegota) – polska humanitarna organizacja podziemna działająca w latach 1942-1945, jako organ polskiego rządu na uchodźstwie, której zadaniem było organizowanie pomocy dla Żydów w gettach żydowskich oraz poza nimi. Rada działała pod konspiracyjnym kryptonimem Żegota. Nazwa Żegota wymyślona przez Zofię Kossak-Szczucką, pochodzi od imienia jednego z konspiratorów w III części „Dziadów” Adama Mickiewicza.

« Powrót do Leksykonu