Zjednoczona Prawica

Zjednoczona Prawica – klub parlamentarny o charakterze prawicowym funkcjonujący w Sejmie VII kadencji i Senacie VIII kadencji, zrzeszający posłów i senatora Solidarnej Polski oraz Polski Razem.

Powstał w 2014 roku. Przewodniczącym klubu został prezes Polski Razem Jarosław Gowin, a rzecznikiem prasowym Patryk Jaki z Solidarnej PolskiSolidarna Polska i Polska Razem podpisały porozumienie o współpracy z Prawem i Sprawiedliwością, zakładające start tych partii z list PiS w kolejnych wyborach (samorządowych – do większości sejmików województw – oraz parlamentarnych), a także wystawienie wspólnego kandydata na prezydenta Polski. W przestrzeni publicznej mianem „Zjednoczonej Prawicy” często określa się całą koalicję PiS, Solidarnej Polski i Polski Razem.

« Powrót do Leksykonu