Łoś Zofia

Zofia Łoś (ur. 19 czerwca 1900, zm. 4 marca 1962 w Rokitnicy) – polska właścicielka ziemska, działaczka gospodarcza, samorządowa i społeczna. Założyła spółkę wydawniczą „Zagroda wzorowa”. Od 1937 roku była redaktorem „Małopolskiego Tygodnika Rolniczgo”.

« Powrót do Leksykonu