Maciejewska Zofia

Zofia Maciejewska – urodzona 3 kwietnia 1939 roku w Janowie Poleskim – polska działaczka opozycyjna w okresie PRL i inżynier budowlana. Po ukończeniu Politechniki Wrocławskiej wstąpiła w 1956 roku do Związku Młodzieży Polskiej oraz do PZPR (1966- 1969). Zawodowo pracowała jako kierownik budów oraz do 1973 roku na różnorakich stanowiskach biurowych.

Maciejewska przystąpiła do „Solidarności” w 1980 roku – ukrywała w swoim domu Kornela Morawieckiego, organizowała struktury i metody konspiracyjne, od 1982 roku związana z Solidarnością Walczącą. W 1984 roku została aresztowana i osadzona we Wrocławiu i Krzywańcu, następnie wypuszczona na skutek amnestii (w 1984 roku), w następnych latach wiele razy była zatrzymywana na 48 godzin, w 1989 roku współorganizowała kampanię wyborczą „Solidarności”. Została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007 rok).

« Powrót do Leksykonu