Żółkiew

Żółkiew – miasto na Ukrainie.

Żółkiew została założona w 1597 przez hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego. Prawa miejskie otrzymał 22 lutego 1603 dzięki przywilejowi króla Zygmunta III Wazy. Po I rozbiorze Polski w latach 1772–1918 – miasto powiatowe w Królestwie Galicji i Lodomerii w składzie monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austrii, od 1866 Austro-Węgier. Podczas I wojny światowej we wrześniu 1914 roku miasto zajęła armia rosyjska. Austriacy odbili je po bitwie pod miastem w czerwcu 1915 roku. Po agresji ZSRR na Polskę i zajęciu miasta przez Armię Czerwoną okupanci zniszczyli stojący przed ratuszem pomnik króla Jana III Sobieskiego i stojący w parku pomnik założyciela miasta hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Wraz z II wojną światową Żółkiew straciła większość mieszkańców miasta.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz