ZSP

Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP) – najstarsza organizacja studencka w kraju. Charakteryzuje się pluralizmem poglądowym, jego zadaniem jest kształtowanie wśród społeczności akademickiej postaw tolerancji, promocja kultury i sportu oraz równego dostępu dla wszystkich do kształcenia wyższego. Zrzeszenie Studentów Polskich powstało w kwietniu 1950 roku w Warszawie. W roku 1973 nastąpiło, w ramach sterowanej przez PZPR akcji przekształcenie ZSP w organizację o nazwie Socjalistyczny Związek Studentów Polskich (SZSP). Podczas stanu wojennego SZSP została rozwiązana. W roku 1982 została reaktywowana ZSP.

« Powrót do Leksykonu