Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech

Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech (ZHPwN, niem. Verband der Polnischen Pfadfinder in Deutschland) – jest to polska organizacja harcerska aktywna na terenie Niemiec, a zwłaszcza Śląska w latach 1925-1939.

Organizację rozwiązano 7 września 1939 roku decyzją niemieckich władz, a one same zaczęły prześladowanie jej członków, z których wielu zabito. 7 września 2012 roku organizację restytuowano w Hanowerze i kontynuuje ona tradycję polskiego harcerstwa przerwanego w trakcie II wojny światowej.

« Powrót do Leksykonu