Zwoleń

Zwoleń – miasto w województwie mazowieckim.

Zwoleń powstał na gruncie wsi Gotardowa Wola w latach 20. XV wieku, na mocy przywileju wydanego przez króla Władysława Jagiełłę. Datowane dokumenty lokacyjne z 1425 roku poświadczają zaawansowany już stopień zasadzenia osady. W wyniku potopu szwedzkiego miasto poważnie ucierpiało. W wyniku III rozbioru Polski Zwoleń znalazł się w granicach zaboru austriackiego. Wybuch II wojny światowej okazał się tragiczny w skutkach, miasto zostało mocno zniszczone. Za udział w ruchu oporu (BCh i AK) mieszkańcy Zwolenia i okolic trafiali do więzień lub byli rozstrzeliwani przez Niemców w publicznych egzekucjach.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz