Żychlin

Żychlin – miasto w województwie łódzkim.

Została założona przed 1309 jako wieś szlachecka. Prawa miejskie miasto otrzymało przed 1397 rokiem. W drugiej połowie XVI stulecia miasto spotkała klęska pożaru. W 1870 roku na mocy ukazu carskiego Żychlin stracił prawa miejskie. Powodem odebrania praw miejskich był udział mieszczan w powstaniu styczniowym, kiedy to przed kilka, a może nawet kilkanaście dni miasto było wolne od zaborcy. Najważniejszym momentem w najnowszej historii miasta było utworzenie w 1921 roku zakładów elektrycznych przez inż. Zygmunta Okoniewskiego. W 1924 roku miasto odzyskało prawa miejskie. W okresie II wojny światowej miasto poniosło wielkie straty, głównie wśród ludności cywilnej – prawie 40% ludności miasta.

« Powrót do Leksykonu