Krasiński Zygmunt

Zygmunt KrasińskiZygmunt Krasiński – ur. 19 lutego 1812 r. w Paryżu, zm. 23 lutego 1859 r. w Paryżu, jeden z trójcy wieszczów, największych poetów polskiego romantyzmu. Debiutował w 1828 roku, jako autor przepojonych makabrą opowieści gotyckich, w których dominowały najbardziej charakterystyczne cechy pisarstwa Zygmunta Krasińskiego: obsesja cierpienia, zagłady i śmierci, a także wewnętrzny konflikt między życiowym konwenansem a etosem romantycznej walki narodowowyzwoleńczej. Do najbardziej znanych dzieł Zygmunta Krasińskiego należą: „Irydion” i „Nie-boska komedia”.

« Powrót do Leksykonu