Michnik Adam

Adam MichnikAdam Michnik – ur. 17 października 1946 r. w Warszawie, polski publicysta, eseista, pisarz, historyk i działacz polityczny. Od 1989 roku redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”. Syn przedwojennych działaczy komunistycznych żydowskiego pochodzenia – Ozjasza Szechtera i Heleny Michnik. Jego przyrodni brat Stefan Michnik przewodniczył składom sędziowskim, sądzącym schwytanych członków żołnierzy podziemia niepodległościowego i członków dawnej partyzantki antyhitlerowskiej. Za zbrodnie stalinowskie jest wydany na Stefana Michnika Europejski Nakaz Aresztowania.

W latach 1968–1989 Adam Michnik należał do głównych organizatorów antykomunistycznej opozycji w PRL. Brał udział w rozmowach w Magdalence. Uczestniczył aktywnie w przygotowaniach, negocjacjach wstępnych, a następnie w 1989 roku w obradach Okrągłego Stołu. Po Okrągłym Stole otrzymał od Lecha Wałęsy misję zorganizowania dużej, ogólnopolskiej gazety codziennej („Gazeta Wyborcza”), mającej być organem Komitetu Obywatelskiego przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Adam Michnik został jej redaktorem naczelnym. PowstanieGazety Wyborczej” wynegocjowano podczas obrad Okrągłego Stołu.

3 lipca 1989 roku w „Gazecie Wyborczej” opublikował artykuł zatytułowany „Wasz prezydent, nasz premier”, w którym opowiedział się za wyborem prezydenta z rekomendacji PZPR i jednoczesnym powierzeniem misji utworzenia rządu przedstawicielowi solidarnościowej opozycji postulując „sojusz demokratycznej opozycji z reformatorskim skrzydłem obozu władzy”.

 Michnik przyznał szczerze, że bał się pogromów antyrosyjskich po 89 roku. Swoją prywatną fobię przelał na społeczeństwo.

Cud Purimowy! Mamy genealogię Michników!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *