Zgrzebniok Alfons

Alfons ZgrzebniokAlfons Zgrzebniok – ur. 16 sierpnia 1891 r. w Dziergowicach, zm. 31 stycznia 1937 r. w Marcinkowicach k. Nowego Sącza, nauczyciel, działacz samorządowy, śląski działacz polityczny, komendant Powstań śląskich. Jeden z założycieli Związku Powstańców Śląskich.

Podczas nauki w gimnazjum ze względu na przynależność do Kółka Narodowego groziło mu relegowanie z uczelni. Studiował filozofię, ekonomię i teologię na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie wstąpił do wrocławskiego koła polskiej tajnej organizacji „Zet”.

W czasie I wojny światowej został powołany do niemieckiego wojska, był trzykrotnie ranny. Od stycznia 1919 roku był jednym z najważniejszych członków Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Zorganizował akcję zdobycia broni oraz amunicji z kozielskich koszar, w której sam wziął udział mając na sobie niemiecki mundur. Wprowadził niemieckich żołnierzy w błąd fałszywymi rozkazami sugerującymi, że Zgrzebniok dowodzi tajną operacją niemieckiego dowództwa.

Był aresztowany przez niemiecką straż graniczną (Grenzschutz), uciekł z więzienia. Dzięki swojej działalności stał się „największym polskim bandytą w okręgu kozielskim”, a jego podobizna trafiła na listy gończe. Wziął udział w czteroosobowej delegacji do Poznania mającej na celu powiadomienie generała Józefa Dowbor-Muśnickiego o decyzji wybuchu powstania na Śląsku.

Od dnia 7 sierpnia 1919 roku został komendantem głównym POW. Był jednym z dowódców I Powstania śląskiego, stanął na czele II Powstania śląskiego. W czasie III Powstania śląskiego był szefem oddziału personalnego Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych. Następnie został doradcą wojskowym przy sztabie 1. Dywizji Wojsk Powstańczych.

W 1923 roku założył Związek Powstańców Śląskich. Pod koniec lat dwudziestych został pracownikiem ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego w Wolnym Mieście Gdańsku, skąd musiał wyjechać zagrożony zamachem ze strony Niemców. Od 1931 roku wicewojewoda białostocki. Zmarł w 1937 roku, pochowano go na cmentarzu komunalnym w Rybniku w Kwaterze Dowódców Powstań Śląskich.

Dodaj komentarz