Patek Antoni

Antoni Patek – ur. 14 czerwca 1812 r. w Piaskach Szlacheckich, zm. 1 marca 1877 r. w Genewie, polski zegarmistrz, pionier przemysłowej produkcji zegarków, założyciel firmy Patek Philippe & Co., pierwszej firmy na świecie produkującej masowo zegarki kieszonkowe oraz jedne z najbardziej ekskluzywnych zegarków na świecie.

Urodził się w rodzinie szlacheckiej, która zamieszkała w Warszawie, kiedy Antoni miał 10 lat. Wcześnie stracił ojca i zmuszony był podjąć pracę aby zapewnić rodzinie byt. W wieku lat 17, wstąpił do 1 Pułku Strzelców Konnych.

Gdy w 1830 roku wybuchło Powstanie listopadowe, Antoni Patek wziął w nim czynny udział. Był dwa razy ranny, otrzymał stopień podporucznika Jazdy Augustowskiej i został odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari. Po upadku Powstania listopadowego, z polecenia gen. Józefa Bema zorganizował w Prusach punkt etapowy dla emigrujących do Francji polskich powstańców. Antoni Patek również wyemigrował do Francji, dołączając do tzw. Wielkiej Emigracji.

Pracował tam w drukarni jako zecer, a następnie przeniósł się do Szwajcarii, gdzie na stałe zamieszkał w Genewie. Uczył się malarstwa, jednak zdecydował się skupić na sztuce zegarmistrzowskiej. Zaczął od kupowania mechanizmów zegarków u sławnych genewskich mistrzów, które następnie zlecał oprawianie w ozdobne koperty. Był to małe arcydzieła szwajcarskich jubilerów, grawerów, emalierów i miniaturzystów.

Wraz z innym polskim emigrantem Franciszkiem Czapkiem, w 1839 roku otworzył manufakturę artystycznych zegarków. W 1844 roku, podczas wystawy w Paryżu, gdzie firma Czapek-Patek prezentowała swoje wyroby, poznał francuskiego zegarmistrza Adriena Philippe’a, który skonstruował mechanizm naciągowy z koronką, dzięki któremu nie potrzeba już było używać kluczyka do nakręcania zegarka.

Nastąpiło to w dogodnym momencie, ponieważ w 1845 roku wygasła umowa spółki, Antoni Patek rozstał się więc z Franciszkiem Czapkiem i założył własną firmę. Zatrudnił w niej Adriena Philippe’a jako dyrektora technicznego. W 1851 roku firma zmieniła nazwę na Patek Philippe. Jej celem było produkowanie najlepszych i najpiękniejszych zegarków na świecie.

Tego samego roku na Wystawie Światowej w Londynie, ich zegarek kupła angielska królowa Wiktoria, aby nosić go jako broszkę przy sukni. Firma otrzymała też złoty medal na wystawie. Patek Philippe stała się ulubioną manufakturą arystokracji na świecie, zdobyła też kilkadziesiąt międzynarodowych nagród.

Antoni Patek, pomimo, że pozostał na emigracji do końca swojego życia, nie przestał interesować się sprawami polskimi. wspierał wydarzenia Wiosny Ludów, opiekował się uchodźcami po klęsce Powstania styczniowego i do końca swoich dni pozostał działaczem katolickim.