Hanna Gronkiewicz-Waltz – cytaty

„W poprzednim systemie mówiono w najlepszym razie, że wiara to kwestia prywatna, podczas gdy jest to sprzeczne z całą ideą chrześcijaństwa. Kościół jest wspólnotą. A więc przynależność do niego i uczestniczenie w praktykach religijnych nie jest sprawą prywatną.” Hanna Gronkiewicz-Waltz

Dodaj komentarz